This website require JavaScript to work properly 😅.

Een object opgeven

In overeenstemming met de GDPR-verordening verzoeken wij u de volgende gegevens niet in te voeren (zelfs niet als ze op het gevonden voorwerp staan): SoFi-snummer, gegevens over ras, etnische afkomst, politieke overtuiging, lidmaatschap vakbond, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens
De informatie die op dit formulier wordt verstrekt, is verplicht om deze te kunnen verwerken om de aangiften van als verloren gemelde voorwerpen en de aangiften als gevonden voorwerpen met elkaar in overeenstemming te brengen, met uitzondering van de gegevens die zijn aangegeven als optioneel. hoedanigheid als gegevensbeheerder evenals elk bedrijf in onze groep, onze serviceproviders en onze zakelijke partners als u ermee heeft ingestemd dat ze door hen worden benaderd en de doeleinden van de verwerking vollediger worden beschreven in onze Privacybeleid.
U hebt het recht om informatie over u in te zien en te corrigeren. Als u dit recht wilt uitoefenen en informatie over u wilt ontvangen, neem dan contact op met [email protected]